matterhorn.jpg

 

Beoordelingsmethode

ESG-fondsbeoordeling

 

Wat meet de ESG-fondsbeoordeling?

 

De ESG-beoordeling meet het vermogen van onderliggende fondsposities om belangrijke risico's op de middellange tot lange termijn te beheren, evenals kansen die voortvloeien uit milieu-, sociale en governance-factoren. Het doel is om transparantie op fondsniveau te bieden om zo beleggers te helpen de ESG-eigenschappen van de totale portefeuille beter te begrijpen en te meten, en onze screenfondsen te beoordelen op basis van een gevarieerde set van ESG-exposurecategorieën.

 

Wat zijn de kenmerken van de ESG-fondsbeoordeling en hoe wordt deze berekend?

 

yourSRI gebruikt gegevens van MSCI ESG Research, een toonaangevende aanbieder van ESG-beoordelingen en onderzoek, om de beoordeling op fondsniveau tot stand te brengen. We gebruiken de beoordeling van onze partner en de onderzoeksdekking van meer dan 7.000 bedrijven (11.000 totaal aan emittenten inclusief dochtermaatschappijen) en meer dan 350.000 aandelen en vastrentende effecten om wereldwijd ESG-scores en statistieken te genereren voor ongeveer 27.000 beleggingsfondsen van een meervoudige activaklasse en voor ETF's, die ongeveer 97% van de AuM vertegenwoordigen van alle fondsen die zijn geregistreerd voor verkoop in de belangrijkste Europese markten.

 

Het beoordelingsproces van een fonds vindt in twee stappen plaats: Ten eerste ontvangt elk fonds in het dekkingsuniversum een algemene Fund ESG Quality Score and Rating (ESG-kwaliteitsscore en -beoordeling) (0 - 10, respectievelijk CCC-AAA) evenals een score voor milieu, sociaal en governance (0 - 10). De totale Fund ESG Quality Score aggregeert ESG-scores op emittentniveau om beleggers een indicatie te bieden van de algehele ESG-kwaliteit van de onderliggende posities van een fonds.

 

Als tweede stap wordt een percentielrangschikking berekend op basis van de algemene ESG-score van elk fonds. Deze relatieve rangschikking meet hoe de score van een fonds zich verhoudt ten opzichte van andere fondsen in dezelfde groep. Het percentielgetal vertegenwoordigt het percentage aan fondsen in de referentiegroep van een fonds met een ESG-score van, of lager dan, de ESG-score van het fonds en wordt aangegeven met de yourSRI ESG-diamanten. Om een hoge betrouwbaarheidsbeoordeling te bieden in de algemene ESG-score van een fonds, hebben we een dekking van 60% of meer van de onderliggende posities van het fonds nodig. Fondsreferentiegroepen zijn gebaseerd op de Lipper Global Classification. Een algehele percentielrangschikking (die alle fondsen in het yourSRI-universum beslaat) is eveneens als referentie beschikbaar.

Klimaatfondsbeoordeling

 

Wat meet de klimaatfondsbeoordeling?

 

De klimaatfondsbeoordeling (Climate Fund Rating) biedt beleggers een eenvoudige manier om inzicht te krijgen in hun blootstelling aan klimaatrisico's op de lange termijn en om klimaateffecten te integreren in hun beleggingsbeslissingen. Het is de eerste beoordeling die een holistische beoordeling van de klimaatgerelateerde risico's en kansen van een fonds oplevert.

 

 

Wat zijn de kenmerken van de klimaatfondsbeoordeling en hoe wordt deze berekend?

 

yourSRI gebruikt de Climetrics-beoordeling en -methodologie om de klimaatimpact van beleggingsfondsen te beoordelen. Climetrics is ontwikkeld door twee erkende klimaatspecialisten: not-for-profit CDP (voorheen Carbon Disclosure Project) en ISS-Ethix Climate Solutions, onderdeel van de verantwoordelijke investeringstak van Institutional Shareholder Services Inc.

 

Het scoresysteem van Climetrics is gebaseerd op drie onderdelen: de ondernemingsportefeuille van een fonds, het beleggingsbeleid en de governance van de vermogensbeheerder. Dit is om het gehele beleggingsproces van elk fonds te beoordelen. Het gaat verder dan een momentopname-analyse door de scores van fondsen over een periode van 12 maanden te gebruiken:

   

   

   

  De Portfolio Holdings Score (ondernemingsportfolioscore) weerspiegelt de klimaatimpact van bedrijven die in de loop van de tijd deel uitmaken van het fonds. Dankzij CDP-gegevens gaat het veel verder dan een CO2-voetafdrukmeting. Investeringsbedrijven worden holistisch geanalyseerd met behulp van toekomstgerichte statistieken. Dit omvat hun klimaatinformatieverschaffing, hun beheerspraktijken zoals het stellen van doelen op de lange termijn, evenals hun exposure aan groene en bruine energietechnologieën.

   

   

  De Asset Manager Score beoordeelt het niveau van publieke actie van een manager met betrekking tot klimaatverandering. Climetrics kijkt naar openbare informatie in vijf verschillende categorieën, zoals de informatieverstrekking over klimaatverandering en collectieve betrokkenheid.

   

   

  De Investment Policy Score beloont fondsen met een expliciet ESG-beleid en fondsen die over een Europees SRI-label beschikken.

   

  Op basis hiervan wordt voor elk fonds een algemene klimaatscore berekend, die vervolgens wordt vergeleken met alle fondsen in de dekking (globale percentielrangschikking). De eindbeoordeling wordt weergegeven door een score van 1-5 bladeren, met een waardering van vijf bladeren als de beste beschikbare. Om een Climetrics-beoordeling te ontvangen, moet ten minste 60% van het beheerd vermogen van een fonds worden beoordeeld met bedrijfsspecifieke statistieken. Fondsen met vijf bladeren moeten voldoen aan strenge drempelcriteria.

   

  Vergeleken met het totale universum hebben goed beoordeelde fondsen doorgaans een veel hogere toewijzing aan koolstofefficiënte bedrijven en investeren ze in bedrijven die beter presteren op het gebied van klimaatbeheer. Evenzo zal hun directe blootstelling aan fossiele brandstoffen veel lager zijn. De vermogensbeheerder zal een krachtiger publiek optreden vertonen bij het integreren van klimaatverandering in zijn governance- en investeringsprocessen. 5-bladerige fondsen zijn meer in lijn een koolstofarme economie en minder blootgesteld aan toekomstige CO2-risico's.

   

   

  Climetrics methode